Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)

sunday23augDivine Liturgy ✟Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lyon (Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului)Fasting ruleFast FreeI Corinteni 9, 2-12Ioan 21:14-25; Matei 18, 23-35

Saints, Feasts, and Readings

23/08/2020

Sfinți și sărbători: Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului. †) Sf. Mc. Lup, din Tesalonic, mucenicit la Novae, în Moesia Inferioară, azi în Bulgaria, sub Dioclețian (306); Sf. Sf. Mc. Irineu, episcop de Lugdunum (Lyon), în Franța (202); Sf. Sf. Mc. Chiriac, episcopul, Maxim, preotul, Arhelau, diaconul, Sf. Mc. Ipolit, şi cei împreună cu dânşii, de la Ostia, sub Alexandru Sever (230); Sf. Mc. Fortunat, Ermon, Sist, Marţial, Ermograt, Lavrentie şi copiii: Avondie, Inochentie şi Meredin, muceniciți sub Diocleţian şi Maximian; Sf. Mc. Sever şi Memnon, sutaşul, şi cei 38 împreună cu dânșii: Horion, Anatilin, Molias, Evdemonie, Siluan, Sabin, Eustatie, Straton și Bosba, din Bizanț, Timotei, Palmazie, Mestie, Nicon, Difilie, Dometie, Maxim, Neofit, Victor, Rinie, Saturnin, Epafrodit, Cherchie, Gaie, Zotic, Cronie, Athos, Horie, Zoil, Tiranie, Agatie, Panstenie, Ahile, Panterie, Hrisant, Atenodor, Panteleimon, Teosevie și Ghenetlie, din Filipopolis (Plodviv), Bulgaria, muceniciți sub Dioclețian (303-305); Sf. Mc. Minervie, Eleazar şi cei 8 fii ai lui, de la Lyon, în Franța (sec. III); Sf. Mc. Timotei şi Apolinarie, de la Reims, în Franţa (sec. III); Sf. Mc. Secund Tebeul, locotenentul Sf. Mc. Mavrichie, mucenicit la Ventimiglia; Sf. Sf. Mc. Irineu, episcop de Sirmium, şi cei împreună cu dânsul: Or şi Oropsie (304); Sf. Ier. Sidonie (Chelidonie), arhiepiscop de Aix-en-Provence, în Franța (403); Sf. Mc. Tidfilie (Tydfil), din Ţara Galilor (480); Sf. Ier. Moderat, episcop de Verona (sec. V); Sf. Ier. Eugeniu (Owen), episcop de Ardstraw, în Irlanda (sec. VI); Sf. Cuv. Mievie (Mieu), pustnicul, de la Coetmieu, în Bretania, Franța (sec. VI); Sf. Cuv. Mc. Iustinian, pustnicul, mucenicit pe insula Ramsey, în Țara Galilor (540); Sf. Ier. Victor, episcop de Vita, în Tunisia (535); Sf. Ier. Flaviu (Flavius), mitropolit de Rouen, în Normandia, Franța (548); Sf. Ier. Flaviu (Flavius), episcop de Autun, în Franța (610); Sf. Ier. Calinic, patriarhul Constantino-polului (705); Sf. Cuv. Mc. Altighian şi Ilarin, din Burgundia, în Franţa (731); Sf. Ier. Sarmian, patriarhul Georgiei (sec. VIII); Sf. Cuv. Nicolae, din Sicilia, care s-a nevoit pe muntele Neotax de pe insula Eubeea; Sf. Haralambie cel nou; Sf. Ier. Antonie, episcopul Sardelor; Sf. Noi Mc. Efrem, episcop de Selenga, Ioan, protoiereul, Nicolae (1918), Pavel și Ioan, preoții (1937), din Rusia. Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mega Spileo.

Utrenie: Ioan 21:14-25
În vremea aceea S-a arătat Iisus ucenicilor Săi, după ce S-a sculat din morţi, şi a zis lui Simon Petru : Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia ? Da, Doamne, i-a răspuns Petru; Tu ştii că Te iubesc. Iisus i-a zis : paşte mieluşeii Mei. Şi iarăşi l-a întrebat a doua oară : Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu pe Mine ? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, Tu ştii că Te iubesc. Iisus i-a zis : păstoreşte oile Mele. Şi l-a întrebat a treia oară : Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu pe Mine ? Şi s-a mâhnit Petru, pentru că l-a întrebat a treia oară : Mă iubeşti tu pe Mine ?, şi i-a răspuns : Doamne, Tu ştii toate; Tu ştii că Te iubesc. Iisus a zis către el : paşte oile Mele. Adevărat, adevărat îţi spun ţie : când erai mai tânăr, te încingeai tu însuţi şi umblai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale şi altul te va încinge şi te va duce unde nu-ţi este voia. Iar aceasta a zis-o, arătând cu ce fel de moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, spunând aceasta, i-a poruncit : vino după Mine ! Dar, întorcându-se, Petru a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care-l iubea Iisus, cel care s-a rezemat pe pieptul Lui la Cina cea de Taină şi L-a întrebat : Doamne, cine este cel care Te va vinde ? Pe acesta văzându-l Petru, a zis către Iisus : Doamne, dar acesta ce va face ? Iisus i-a răspuns : dacă voi vrea să rămână acesta până la venirea Mea, ce-ţi pasă ţie ? Tu vino după Mine. De aceea a ieşit zvonul acesta între fraţi, că ucenicul acela nu va mai muri; dar Iisus nu i-a spus că nu va mai muri, ci, dacă voi vrea să rămână acesta până la venirea Mea, ce-ţi pasă ţie ? El este ucenicul care mărturiseşte despre acestea şi care a scris acestea; şi ştim că mărturia lui este adevărată. Mai sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus şi care, de s-ar fi scris cu de-amănuntul, socotesc că nici în lumea toată n-ar fi putut încăpea cărţile ce s-ar fi scris. Amin !

Ap. I Corinteni 9, 2-12
Fraţilor, voi sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul. Apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta este: N-avem, oare, dreptul să mâncăm şi să bem? N-avem, oare, dreptul să purtăm cu noi o femeie soră, ca şi ceilalţi apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi Chefa? Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine slujeşte vreodată, în oaste, cu solda lui? Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? Nu în felul oamenilor spun eu acestea. Nu spune, oare, şi Legea acestea? Căci în Legea lui Moise este scris: «Să nu legi gura boului care treieră». Oare de boi se îngrijeşte Dumnezeu? Sau în adevăr pentru noi zice? Căci pentru noi s-a scris: «Cel ce ară trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră, trebuie să treiere cu nădejdea că va avea parte de roade». Dacă noi am semănat la voi cele duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom secera cele pământeşti ale voastre? Dacă alţii se bucură de acest drept asupra voastră, oare nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm, ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos.

Ev. Matei 18, 23-35
Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia Cerurilor omului împărat care a hotărât să facă socoteala cu slugile sale. Şi, începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia lui și copiii şi toate câte are, ca să se plătească datoria. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Stăpâne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot! Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieșind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care-i datora o sută de dinari. Și, punând mâna pe el, îl sugruma, zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator! Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând: Mai îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti! Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? Şi, mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă fiecare dintre voi nu va ierta greșelile fratelui său, din toată inima.

more