Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Sf. Cuv. Iosif de la Văratec

sunday16augDivine Liturgy ✟Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Sf. Cuv. Iosif de la VăratecSf. Mc. Brâncoveni: Constantin Voievod cu fiii săi Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi cu Ianache sfetniculFasting ruleFast FreeI Corinteni 4, 9-16Ioan 21:1-14; Matei 17, 14-23

Saints, Feasts, and Readings

16/08/2020

Sfinți și sărbători: Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului, din Edesa la Constantinopol (944); †) Sfinţii Mc. Brâncoveni: Constantin Voievod cu fiii săi Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi cu Ianache sfetnicul (1714); † Sf. Cuv. Iosif de la Văratec (1828); Sf. Mc. Diomid, doctor în Tarsul Ciliciei, la Niceea, azi în Turcia (298); Sf. Cuv. Rafael din Banat (sec. XVI); Sf. Abgar, regele Edesei (Urfa), azi în Turcia (50); Sf. Serena, de la Roma2; Sf. Mc. Ambrozie, de la Ferentino, în Campania, sub Dioclețian (303); Sf. Mc. Alcibiad; Sf. Ier. Macarie, episcopul Ierusalimului (333); Sf. Triazia (Triaise), fecioara, de la Poitiers, în Franța (375); Sf. Ier. Teodor, făcătorul de minuni, apostol în Valais, primul episcop de Martigny, în Elveția (393); Sf. Cuv. Herimon, din Pustia Egiptului (sec. IV); Sf. Ier. Simplician, arhiepiscop de Milano, urmașul Sf. Ambrozie (400); Sf. Mc. Tit, diaconul, de la Roma, ucis de vizigoții arieni (410); Sf. Mc. Vamnes, din Persia (423); Sf. Ier. Nostrian, episcop de Napoli (450); Sf. Cuv. Frambaldie (Frambaldus), din Auvergne, în Franța, pustnic în Maine și zăvorât lângă Paris; Sf. Cuv. Armagilie (Armagillus), pustnic la Plouarmel, stareț în zona Leon, în Bretania, Franţa (552); Sf. Mc. Dimitrian, de la Levcopetra, Grecia; Sf. Ier. Aredie, episcop de Nevers, în Franța (558); Sf. Mc. Cizie (Cisy), soldat din Besancon, mucenicit lângă Rieux, în Franța (sec. VIII); Sf. Cuv. Ioachim, de la Ossogovo, în Rusia (sec. XI); Sf. Ier. Eustatie, arhiepiscopul Serbiei (1309); Sf. Cuv. Nil, mărturisitorul, de la Erikusa, viețuitor la Mănăstirea Ieromerion, din Epir, în Grecia (1335); Sf. Mc. Hristofor, de la Guri, în Georgia, mucenicit la Damasc (sec. XV); Sf. Cuv. Mc. Nicodim, de la Meteora (1551); Sf. Cuv. Gherasim cel Nou, din Kefalonia, în Grecia (1579); Sf. Ier. Timotei, arhiepiscop de Evripos, ctitorul Mănăstirii de la Penteli, în Atica, Grecia (1590); Sf. Nou Mc. Stamatie, din Volos, în Grecia, mucenicit la Constantinopol (1680); Sf. Nou Mc. Apostol, din Volos, în Grecia, mucenicit la Constantinopol (1686); Sf. Cuv. Roman, de la Diunis, Serbia; Aflarea moaştelor Sf. Mc. Serafim, Dorotei, Iacov, Dimitrie, Vasile şi Sarantie, de la Megara, Grecia (1798); Sf. Nou Mc. Alexandru, preotul, din Rusia (1937). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor.

Ev. Utrenie: Ioan 21:1-14
În vremea aceea, sculându-se din morţi, Iisus s-a arătat ucenicilor Săi la marea Tiberiadei; şi iată cum S-a arătat : erau împreună Simon Petru şi Toma, numit Geamănul, şi Natanail, cel din Cana Galileii, şi fiii lui Zevedeu şi alţi doi din ucenicii Lui. A zis către ei Simon Petru : mă duc să prind peşte. Ceilalţi i-au răspuns : mergem şi noi împreună cu tine. Şi au ieşit şi s-au suit în corabie, dar în noaptea aceea n-au prins nimic. Iar când s-a făcut dimineaţă, Iisus a stat la ţărmul mării, dar ucenicii nu ştiau că este Iisus. Deci i-a întrebat Iisus : fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare ? Ei I-au răspuns : n-avem. Iar Dânsul le-a zis : aruncaţi mreaja de-a dreapta corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s-o tragă de mulţime a peştilor. Atunci ucenicul acela pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru : Domnul este ! Iar Simon Petru, auzind că este Domnul, şi-a luat haina, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în apă. Iar ceilalţi ucenici au venit cu corabia, trăgând mreaja cu peşti, căci nu erau departe de pământ, decât ca la două sute de coţi. Dar când au ieşit la ţărm, au văzut acolo jăratec întins şi peşte pus deasupra, şi pâine. Iisus le-a zis : aduceţi din peştele pe care l-aţi prins acum. S-a suit Simon Petru în corabie şi a tras la uscat mreaja plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari; şi atâţia fiind, totuşi mreaja nu s-a rupt. Iisus a zis către ei : veniţi de prânziţi. Şi nimeni din ucenici nu cuteza să-L întrebe : cine eşti Tu ?, ştiind că este Domnul. Deci S-a apropiat Iisus şi a luat pâinea şi le-a dat-o lor, asemenea şi peştele. Aceasta este, acum, a treia oară, când S-a arătat Iisus ucenicilor Săi, după ce S-a sculat din morţi.

Ap. I Corinteni 4, 9-16
Fraţilor, mi se pare că Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii şi îngerilor şi oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă, înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru necinste! Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, lepădătura tuturor, până astăzi. Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. Căci, de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci, vă rog să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos.

Ev. Matei 17, 14-23
În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicându-I: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am adus la ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l aici la Mine! Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puțina voastră credință. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia.

more